Klachten

Heeft u klachten over onze zorg?
Wij doen er alles aan om tot de beste oplossing te komen. Lees hieronder wat u kunt doen om uw klacht bespreekbaar te maken.

Contactgegevens bij klachten

AKJ – Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
U kunt altijd terecht met vragen en klachten bij de vertrouwenspersonen van het AKJ. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Soria en dus onafhankelijk. Iedereen die te maken heeft met jeugdhulp (ouders, verzorgers en voogden) heeft recht op een vertrouwenspersoon.

 

Uw vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, geeft advies en informeert u over de rechten. Ook ondersteunt de vertrouwenspersoon u bij het opstellen van een klachtenbrief en helpt u bij het gesprek met de instelling.

 

Soria is lid van Solopartners en is in het bezit van het solopartners kwaliteitspakket onder lidnummer 115413.
Wat inhoudt dat Soria de klachtenregeling geheel op orde heeft volgens de eisen van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), de wet zorg en dwang (WZD) de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de wet verplichte GGZ (WVGGZ) en de jeugdwet

https://www.solopartners.nl/