Views 134 , Today's visitor nº 1 

Kwaliteitsprogramma

We willen niet alleen kwalitatief goede zorg bieden in onze

3-milieusvoorziening Huize Soria, maar we willen dit ook aan kunnen tonen en laten toetsen door onafhankelijke partijen. Om deze reden werken wij met het kwaliteitsprogramma van Ovezo. In dit digitale programma werken wij op basis van de ISO-normen aan goede  zorg die voortdurend wordt gemonitord, geëvalueerd en up-to-date wordt  gehouden.

 

Drie toetsingskaders vormen de basis binnen dit programma:

1) De kwaliteitscriteria Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd

2) Het toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorgen Jeugd.

3) Een uitgebreide beschrijving van ons doen en lat envanuit de ISO handelswijze. Externen kunnen toegang ontvangen tot onderdelen van ons programma.

Daarmee kunnen wij verantwoording afleggen en kunnen anderen onze manier van handelen toetsen en beoordelen/bijsturen.

Meer weten over onze manier van werken of heb je inzage nodig in ons programma, neem dan contact met ons op.

nl_NL

neem dan contact met ons op.