Herramientas de accesibilidad

Krijg een beeld

In zo’n 365 dagen kun je je leven een hele andere kant opsturen.

Lees je in
Reproducir vídeo

Welkom

Huize Soria is een exclusieve behandelplek waar twaalf jongeren behandeld kunnen worden voor hun externaliserende gedrag, hun internaliserende gedrag en gezinsproblemen. In een warme gezinsbubbel met een specialistisch team mag de jongere, middenin een veilige en gezonde Spaanse dorpsgemeenschap, zichzelf terugvinden. Na een behandelperiode van een half jaar tot een jaar, werken we ernaartoe dat de jongere vanuit onze gezinsbubbel een of meerdere keren een aantal dagen tot enkele weken gaat oefenen met zijn familie, school, werk, vrije tijd, netwerk, etc. Dit zijn onze begeleide oefenmomenten. Tijdens een oefenmoment wordt helder waar de focus nog op gelegd moet worden.

Er volgt dan een periode van terugblikken en nieuwe leerdoelen. Wanneer de jongere eraan toe is, zal hij met hulp van onze ambulante nazorg, thuis, in ons anonieme huis “Huize 29” in Nederland of bij een van onze samenwerkingspartners gaan oefenen.

Bij Huize Soria geloven we dat een gezonde diagonale gezagsverhouding in een gewoon gezinssysteem de basis vormt voor herstel van (ernstige) externaliserende en internaliserende gezags- en/of gedragsproblemen. Vanuit de diagonale gezagsverhouding zetten we in op het samen met de jongere creëren van perspectief. Misschien klinkt het ouderwets, maar wij gaan met de aan ons toevertrouwde jongeren terug naar een gezonde relatie tussen volwassenen en kind (ook al zijn de kinderen soms al jongvolwassenen). We bouwen een relatie op die gebaseerd is op contact, zien en gezien worden, wederkerigheid, oprechtheid en verbinding, waar de jongere weer kind kan zijn. Dit is nodig, omdat deze fase vaak is overgeslagen en/of doordat de jongere dermate verhard is, waardoor de gezagsverhouding en een gezinsleven ver weg van de dagelijkse werkelijkheid zijn geraakt. Door terug te gaan naar de basis, namelijk verbinding en hechting, wordt het weer mogelijk om te groeien en te ontwikkelen. Het doel is een nieuwe start creëren waar dromen voor onze jongeren over een mooie toekomst weer tot de mogelijkheden behoren.

Een warme groet namens het hele team,
Familie Soria

Wij doen wat nodig is, waar en wanneer het nodig is. Daar waar het beter kan, wordt het vernieuwd/aangepast. Daar waar het al goed is, wordt het verankerd.

Team Huize Soria

Bij ons wonen

HuizeSoria 2.0 (2)

Wij bieden een beschermende veranderingsgerichte omgeving vanuit ons warme gezin.
Deze vorm van jeugdzorg biedt jongeren een intensieve behandeling verweven met alle aspecten van het dagelijks leven.
Er is bij binnenkomst een noodzaak van maximaal toezicht, wat stapsgewijs wordt afgebouwd in de loop van de behandeling van de jongere.

Huize Soria biedt een gezellig thuis aan jongeren, waarin de kracht van de normen en waarden van een gezin ingezet wordt om duidelijke grenzen te stellen aan manipulatief, agressief, passief en dreigend gedrag van de jongeren. Dit terwijl er altijd aan oprechte verbinding wordt gewerkt.
Op deze manier kunnen de jongeren ervaren dat hun gedrag wordt afgewezen en gestopt, maar dat de relatie niet verbroken wordt.
Onwenselijk passief of op anderen gericht negatief gedrag levert niets op, de jongeren kunnen wel iets bereiken met positief op hun eigen toekomstgericht gedrag. Hierdoor raken de jongeren op zichzelf gericht, ontstaat er probleembesef, eigenaarschap en uiteindelijk perspectief – de motor voor verandering.

Wonen er twaalf jongeren bij Huize Soria, waarvan maximaal vier jongeren in het woonhuis van het gezin Soria wonen, zes jongeren in een eigen woonmodule op hetzelfde terrein en twee jongeren in tiny houses op het ‘toepassings’-terrein. De woonmodules zijn uniek, omdat het de jongere de kans geeft om stap voor stap te groeien in zelfstandigheid. Het begint met een woonmodule waarbij de jongere enkel en alleen een slaapkamer heeft en verder nog volledig meedraait in het gezin, tot een volledig zelfstandige woonmodule op het aangrenzende ‘toepassings’-terrein ter voorbereiding op het zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.
Huize Soria heeft in elke fase plekken vrij zodat jongeren een stap naar voren kunnen zetten en als het even te moeilijk is, een stap terug kunnen zetten.

Wonen, wat zijn onze kernwaarden

We willen specifiek stilstaan bij twee van onze kernwaarden.

Humor

Met humor kunnen wij veel bereiken in het contact met en in de begeleiding van de jongeren. Humor kan helpen om gedragsproblemen te voorkomen en vastgelopen situaties te doorbreken. Huize Soria gebruikt humor om spanning te verlichten, lucht te geven aan woede en gevoelige problemen bespreekbaar te maken. Humor is een manier om met de soms keiharde realiteit om te gaan in het alledaagse leven. En soms ook om angels uit het verleden te halen en er een werkelijke waarde aan te geven. De jongeren leren van elkaar hoe de relatie en de daarbij passende grappen op elkaar af te stemmen.

Stoeien

Stoeien (ook ravotten genoemd) is een manier van spelen waarbij men doet alsof men vecht, meestal tussen kinderen onderling of tussen ouders en kinderen. Het is dan juist het doel om elkaar niet te verwonden of pijn te doen, ook al kan dat soms per ongeluk wel gebeuren. Door het intense fysieke contact wordt de onderlinge familie- of vriendschapsband versterkt. Ook verbetert hiermee de motoriek van de kinderen die deelnemen aan het stoeien.
Zo worden speels sociale vaardigheden aangeleerd en de grenzen opgezocht en vastgesteld vanuit een veilige/vertrouwde omgeving met vertrouwde deelnemers. Hierbij wordt geleerd aan te geven of te herkennen wanneer het stoeien overgaat in vechten, pijn doen en/of verwonden.

Gezinswaarden          

 • Eerlijkheid
 • Vriendelijkheid
 • Behulpzaamheid
 • Creativiteit
 • Discipline
 • Samenwerking
 • Eigen kleur
 • Gezondheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Bescherming

Ons team van professionals bestaat uit de volgende disciplines:

Dagbesteding

 • Gezinsouders
 • Dierenarts
 • Dierenartsassistente
 • Bouwvakker
 • Tuinman
 • Hondenkapper
 • Haarstyliste
 • Timmerman
 • Vogeldeskundige/educatief medewerker voor natuur- en milieuzaken
 • Specialist/educatief medewerker in behoud en herstel van Iberische flora en fauna
 • 2 Psychologen i.o.
 

Zorg & behandeling

 • Gezinsouders en hun eigen kinderen
 • Behandelcoördinator/gedragsdeskundige
 • Onderwijskundig adviseur & (school)loopbaancoach
 • Regiebehandelaar op Spaanse bodem
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Nederlandstalige huisarts op Spaanse bodem
 • Mensen die ondersteunen in de zorg en inzetbaar zijn als vervanging
 • Huisadvocaat – (Jeugd)strafrecht, tevens psycholoog

De volgende training/oefenplekken/ stageplekken aanwezig

 • Schoolwerkplek
 • Timmerfabriek
 • Bouwwerkplaats
 • Dierenkapsalon
 • Dames- en herenkapsalon
 • Dierenasiel (voor huisdieren, paarden, wilde zoogdieren en (water)vogels)
 • Dierenhotel
 • Dierenartspraktijk
 • Biologisch lescentrum met biologisch bos
 • Druivenveld
 • Olijfboomgaard
 • Paardenhouderij
 • Tuinderij
 • Kinderboerderij
 • Schaapskudde met schaapherder
 • Dojo (een zaal waarin men oefent in Japanse zelfverdedigingssporten)
 • Een spinningzaal/indoor cycling

DOELGROEP

Ons doel

Het is ons doel om onze jongeren dusdanig te prikkelen om tot ontwikkeling te komen, dat zij hun figuurlijke stem terugkrijgen. Door vragen durven stellen en niet ‘ja, nee en amen’ te zeggen, door niet één uit een dozijn te zijn en weer regie gaan voeren over hun leven, komen onze jongeren tot groei.

Wanneer dat lukt, dan wordt er een nieuw keuzemoment voor hen gecreëerd waarin zij bewust kunnen gaan kiezen welk pad zij willen gaan bewandelen; het pad waar ze bij plaatsing op zaten of het pad naar een hoopvolle toekomst als gelukkig en productief onderdeel van een gezond familie- en vriendennetwerk in de maatschappij.

Voor ons is Spanje 100% geslaagd, als de jongere:

 1. Weer meedoet aan de maatschappij.
 2. Werkt voor zijn geld.
 3. Geen strafbare feiten meer pleegt.
 4. Geen slachtoffers meer maakt en zelf geen slachtoffer meer is.
 5. En natuurlijk dat hij op zijn manier gelukkig is.

Het belang van huisregels

Alle jongeren van Huize Soria zijn in Nederland in ernstige mate over alle grenzen heen gegaan en niet meer aan te sturen. Hun eigen veiligheid of die van de omgeving kon niet meer worden gewaarborgd. Om de veiligheid van de jongere en zijn omgeving te herstellen, is een warm gezin de basis om de jongere de kans te geven om weer met zichzelf in contact te komen. Vanuit die basis worden alle negatieve invloeden van buitenaf weggenomen en het contact met de omgeving vanuit een veilige situatie uitgebreid. Zo ontstaat er meer een veilige contactgroei met de omgeving.

Huize Soria ziet huisregels als nodig om een beschermende leef-, leer- en gezinsomgeving te creëren ten einde de jongere weer te kunnen laten groeien. Vanuit onze gezinswaarden volgen gezinsnormen. Deze zijn vastgelegd in de huisregels zodat ze voor alle jongeren duidelijk zijn.

Huize Soria biedt sinds 2007 wonen, zorg en zinvolle daginvulling aan jongeren van 14 tot 23 jaar, die te maken hebben met (ernstige) externaliserende en internaliserende gezags- en/of gedragsproblemen. Dan kun je bijvoorbeeld concreet denken aan:

 • Niet luisteren
 • Boos en/of agressief gedrag
 • Afsluiten voor iedereen
 • Problemen met politie en justitie
 • Hardnekkige schoolweigering
 • Verslavingen
 •  (Extreme) passiviteit
 • Institutionaliseringsgedrag
 • Loverboy-/mensenhandel problemen
 • Het plegen van strafbare feiten
 • Wegloopgedrag
 • Zelfbepalend gedrag
 • Foute vrienden
 • Etc.


Onze doelgroep is dus heel divers, maar heeft met elkaar gemeen dat ze niet openstaan voor hulpverlening en dat het gedrag steeds verder blijft escaleren, zonder dat er grip op komt. Onze jongeren hebben bescherming nodig tegen zichzelf en/of tegen anderen en hun gedrag maakt dat maximaal toezicht noodzakelijk is.

Ook jongeren die om strafrechtelijke redenen zouden/zullen worden opgenomen in een jeugdinrichting voor jeugddetentie of een dreigende/voorwaardelijke PIJ maatregel hebben, kunnen bij Huize Soria terecht. Het is belangrijk te beseffen dat Huize Soria niet kan worden ingezet als straf, maar als een kans voor de jongere om te veranderen. Het is in het belang van onze jongeren dat zij een behandeling krijgen in een beschermende omgeving, zodat voorkomen wordt dat zij zich onttrekken aan de zorg die ze nodig hebben.

Huisregels

De eerste en de belangrijkste huisregel is: We zijn een gezin en iedereen dient zich aan het gezinssysteem te houden en zorg te dragen voor dat we een gezin kunnen blijven. Daarom doen, geven of zeggen we:

 • We vergeven elkaar, zeggen ‘sorry’ en we respecteren elkaar.
 • We vragen dingen als we iets willen hebben of doen. We doen geen dingen zonder dit te vragen.
 • We zeggen ‘alsjeblieft’ en ‘dank je wel’.
 • We hebben plezier en helpen elkaar.
 • We maken fouten, we spreken de waarheid en houden ons aan afspraken.
 • We zijn zuinig op onze eigen en op andermans spullen.
 • We respecteren elkaars mentale en fysieke ruimte.
 • We ruimen alles op als we klaar zijn.
 • We sporten minimaal 4 keer per week.
 • We eten gezond en gevarieerd.
 • We gebruiken geen alcohol, sigaretten en drugs.
 • We slapen minimaal 8 uur.
 • We hebben camera’s tegen indringers op ons terrein.
 • We hebben een alarmverbinding met de meldkamer (politie, brandweer en ambulance).
 • We gaan samen op het internet tot de jongere het alleen aankan.
 • De jongeren gebruiken hun eigen mobiele telefoon niet i.v.m. de veiligheid. Zij krijgen in plaats daarvan een smartwatch met een eigen telefoonnummer in bruikleen.
 • We hebben een opbouwende bewegingsvrijheid buiten de poort.
 • Met toestemming van ouders mogen jongeren op ons eigen jongerenplatform ‘Quiero’.

De huisregels bij Huize Soria zijn ontstaan in samenspraak met het behandelteam en de huisadvocaat (psycholoog en (jeugd)strafrechtadvocaat), vanuit de normen van het gezin, aangevuld met regels om veiligheid en groei mogelijk te maken.

Werkstraffen

Raad voor de Kinderbescherming zorgt ervoor dat werkgestrafte jongeren hun werkstraf kunnen uitvoeren.

Een werkstraf is een straf waarbij de rechter of het Openbaar Ministerie iemand verplicht een aantal uren zinvol en onbetaald werk te doen dat een publiek doel dient. Zo doet de werkgestrafte iets terug voor de samenleving. Raad voor de Kinderbescherming bepaalt waar en wanneer de werkstraf wordt uitgevoerd.

Wij vinden dat jongeren met een schone lei moeten kunnen beginnen als ze het leven in de gewone maatschappij in Nederland weer aangaan. Dankzij de inspanning en betrokkenheid van de Raad voor de Kinderbescherming kunnen wij dit bieden. Huize Soria is erkend en voldoet aan de wettelijke criteria voor werkstrafprojecten.

Consequenties

Als de jongere de huisregels niet wil volgen, krijgt hij/zij een waarschuwing. Lukt het dan nog niet, volgt er een gesprek met een opdracht. Als dit nog niet het gewenste resultaat/gedrag oplevert, dan volgt huisarrest. Deze consequentie houdt in dat we de figuurlijke ‘krenten in de pap’ tijdelijk weghalen. Het dagritme (dagbesteding, school, sport en het gezin) gaat gewoon door.

 

BEHANDELING

Huize Soria heeft de overtuiging dat behandeling niet een op zichzelf staand onderdeel moet zijn in de dag. Wanneer je behandeling verweeft met elke activiteit, dan wordt het behandeleffect versneld en vele malen groter. Dat maakt dat wij onderwijs, dagbesteding, sport en vrije tijd gebruiken om onze jongeren te prikkelen om tot ontwikkeling te komen. Dit spitsen we dagelijks volledig op het individu toe. De volgende begeleiding en behandeling kan worden ingezet bij Huize Soria:

 • Arbeidstoeleiding
 • Begeleiding in ‘extended family’-verband
 • Budo
 • Cognitieve herstructurering
 • Competentiegerichte benadering en omdenken
 • Confrontatie
 • De meerwaarde van paarden (DMP-training)
 • Driehoekskunde
 • Eigen kracht
 • EMDR
 • Empowerment methode
 • Ervarend leren
 • Experiëntiele systemische benadering
 • Geef me de 5-methodiek
 • Genogram
 • Gestructureerd leef-/leerklimaat
 • Geweldloos verzet en verbindend gezag
 • Humor
 • Individuele agressieregulatie training (IRAT)
 • Loopbaancoaching
 • Motivationele gespreksvoering en opdrachten
 • Observatie
 • Oplossingsgerichte aanpak en het nemen van verantwoordelijkheid
 • Presentietheorie
 • Provocatieve coaching
 • Proefperioden
 • Psycho-educatie
 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Sociale weerbaarheid emotionele methode (SWEM)
 • Sportieve activiteiten
 • Systeemtherapie
 • Zelfbeschikking
 • Zinvolle en ontwikkelingsgerichte dagbesteding/dagbehandeling
 • Zone van naaste ontwikkeling

Enkele (van de vele opdrachten) opdrachten waar we de jongeren mee prikkelen.

Anders dan anders

Anders dan op veel behandelplekken heeft de jongere bij Huize Soria een eigen stem en verantwoordelijkheid als het gaat over de eigen ontwikkeling, vanaf dag 1 tot aan de laatste dag. ‘Gewoon’ is dat er over de jongere geschreven wordt. Maar bij Huize Soria schrijft de jongere voornamelijk zelf over zijn ontwikkeling middels verslagen en opdrachten. Zo reflecteert hij op zijn eigen handelen en gedachten, iedere week weer. Daardoor geeft hij de betrokken ouders en professionals inzicht in zijn ontwikkeling. Naast de verslaglegging van de jongere, schrijft Huize Soria een voortgangsrapportage. Over deze rapportage schrijft de jongere feedback. Ook dit is veelal niet gewoon voor de jongere.

BUDO-EMDR

Bij BUDO-EMDR wordt het beste van deze twee werelden gecombineerd; de bewezen effectiviteit van EMDR én het inmiddels aangetoonde belang van beweging en aandacht voor het lijf bij angst- en traumaverwerking. Er verandert niet alleen iets in je hoofd en in je emoties, maar ook in je lijf. Dat laatste gebeurt vaak sneller dan bij reguliere EMDR: spanningen die je lijf heeft opgeslagen na een nare gebeurtenis, zijn sneller voelbaar en toegankelijker en kunnen door de intensieve beweging effectiever uit je lijf wegvloeien

Dagbesteding

Huize Soria stemt zinvolle dagbesteding af op de behandeling om persoonlijke groei en ontwikkeling van jongeren mogelijk te maken. Daarvoor creëren we per dag op maat een aanbod op basis van hoe de jongere erbij staat, waar hij mee worstelt en op welk gebied hij tot ontwikkeling moet/wil komen. Hierbij wordt gekeken naar welke elementen (werkgebied, leermeester, groepssamenstelling, rol en taak) de meest werkzame combinatie oplevert voor de jongere.

De jongere wordt geprikkeld om zelf na te gaan denken waarom hij de activiteit krijgt die hij krijgt. Zo wordt een onbewust proces bewust gemaakt en wordt er tegelijkertijd aan de verbinding gewerkt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende soorten zinvolle dagbesteding (ook dagactiviteiten genoemd):

 • Recreatieve (op de beleving gerichte) dagbesteding
 • Ontwikkelingsgerichte dagbesteding
 • Onderwijs
 • Stage
 • Uitvoer taakstraf

Deze worden grotendeels in eigen beheer aangeboden en bestaat o.a. uit een onderwijsvoorziening, dierenasiel, dierenartspraktijk, biologisch bos, groente- en fruittuin, timmerfabriek, bouwwerkplaats, kapsalon, hondenkapsalon, ecologisch educatiecentrum, begeleiding van meervoudig gehandicapten, etc.

Met de schaapherder mee

We waren op zoek naar een natuurlijke manier van rust en ‘terug in de tijd’, weg van mobieltjes, laptops en andere zaken en hebben een kudde schapen met een schaapherder gevonden.

We gaan de schaapskudde inzetten om jongeren tot rust te laten komen. Zodat er tijd en rust is om bijvoorbeeld te filosoferen over de wonderen van het leven, om een goed boek te lezen in de vrije natuur tussen de schapen, om de schapen te fotograferen of te schilderen, of om gewoon lekker uit te waaien en plaatsen ontdekken waar je als wandelaar nooit komt.

Vrije tijd

Huize Soria heeft gemerkt dat onze jongeren het vermogen om vrije tijd op een passende manier in te vullen helemaal verleerd zijn. Zoals bijna iedereen streven ook wij vrije tijd na. Maar wanneer het verkregen wordt, lijken onze jongeren te verzanden in niks doen. Daardoor gaan ze uiteindelijk op zoek naar een ongewenste prikkel, zoals foute vrienden, vernieling, drugs, criminaliteit, etc.

Wij zien het dan ook als een belangrijk onderdeel van de behandeling dat wij onze jongeren leren wat je kunt doen in je vrije tijd om jezelf bezig te houden, wat de risico’s van vrije tijd zijn als je het niet gericht invult en op welke maatschappelijk geaccepteerde manier je aan de behoefte van spanning kunt voldoen.

Aan de ene kant prikkelen we onze jongeren door een scala van mogelijkheden aan te bieden in gezinsverband, bijvoorbeeld door er samen op uit te gaan naar gratis en betaalde activiteiten, thuis in groepsverband gezelligheid te creëren door bijvoorbeeld samen tv te kijken en feestdagen te vieren, sportwedstrijdjes onderling te doen en speciale avonden te organiseren (bonte avond, filmnacht, etc.). Aan de andere kant bieden wij passief activiteiten aan, zoals bordspelletjes, gamen, boeken en muziekinstrumenten, welke de jongeren zelf kunnen pakken als ze dat willen.

Sport

Uiteraard weet iedereen inmiddels dat intensief sporten en bewegen goed is voor de psychische en fysieke gezondheid. Onze jongeren sporten daarom tenminste vier dagen per week intensief onder begeleiding en krijgen de mogelijkheid om de andere dagen zelfstandig te sporten.

Qua activiteiten zijn de mogelijkheden eindeloos, van spinning tot crossfit en van rennen tot triatlons en obstakelbanen.

Let op, het werkt verslavend en het is adrenaline verhogend.

Adrenaline is het hormoon dat zorgt voor die kick bij het bungeejumpen of die spannende horrorfilm. Maar adrenaline doet veel meer dan dat.

De grote hoeveelheid adrenaline die vrijkomt zorgt ervoor dat je lichaam de energiegrondstof glycogeen in glucose omzet. Dit is brandstof in zijn puurste vorm. Oftewel, adrenaline maakt je sterk en dat werkt verslavend voor vele jongeren. Dit zien we o.a. terug in het opzoeken en gebruik van geweld, het opzoeken van grenzen, drugs of andere illegale praktijken.

Het gevaar is dat, wanneer je verslavingsgevoelig bent, je steeds meer en weer een nieuwe prikkel nodig hebt die een ‘kick’ veroorzaakt. En dit gaat niet als je gewoon wilt deelnemen aan de maatschappij. Af en toe een adrenaline-kick kan geen kwaad. Het brengt je lichaam in opperste staat van paraatheid en zorgt voor een fijn gevoel. Je hebt het gevaar getrotseerd, dat geeft een ‘kick’. Een langdurige aanwezigheid van adrenaline is echter ook gevaarlijk. Het kan hartritmestoornissen tot gevolg hebben. Bovendien dreigen langdurige stress en uitputting wanneer je lichaam continue in opperste staat van paraatheid verkeert.

Daarom hebben wij activiteiten om te zorgen dat de jongeren de adrenaline gaan leren zoeken op manieren die binnen de gemeenschap geaccepteerd zijn.

 • Budosporten of andere sporten
 • Werken met (cross)motoren
 • Werken met paarden
 • Spelen met onze airsoftgeweren
 • Werken/pakwerk met een politiehond
 • Spannende activiteiten

De ouders moeten hier natuurlijk wel toestemming voor geven en de jongere zelf moet het willen.

Budo

Budo verdient een aparte vermelding in ons aanbod, omdat dit de meest zichtbare plek is waar sport en behandeling elkaar ontmoeten. Het is een onderdeel van onze psycho-fysieke behandelmethodiek. Door de verschillende bewegings-, spel- en trainingsvormen en door actief met je lichaam bezig te zijn, leer je signalen van je lichaam herkennen, erkennen en begrijpen. Dit koppelen we vervolgens aan situaties, copingstrategieën en gedragingen uit het verleden die worden gezien in het dagelijks leven. Het bewustzijn aangaande de eigen lichaamssignalen, emoties en gedrag wordt vergroot. Zodoende leer je situaties anders te benaderen en je eigen grenzen te bewaken en die van anderen te respecteren.

Onderwijs

Binnen Huize Soria hanteren we de onderwijsmethode ‘begeleid zelfstandig leren’ of kortweg BZL. Dit is onderwijs waarbij de sturing van het leerproces gedeeld wordt door leerling en leraar.

De leraar treedt op als coach voor de leerling. De leraar stemt alles af op de leerling, van moeilijk lerende leerlingen tot leerlingen die op hoger niveau kunnen presteren. De leerstof wordt aangeboden door de Nederlandse school waar de jongere ingeschreven staat.

Onderwijs ontmoet behandeling doordat wij het onderwijs voor een jongere pas oppakken als de jongere zich respectvol kan opstellen in het contact met de leerkrachten (van Huize Soria en de school in Nederland). Ook als onderwijs al is opgestart en het gedrag opeens ontoelaatbaar wordt, dan wordt het onderwijs opnieuw gestaakt. Op deze manier werken wij aan het aangaan en onderhouden van een oprechte verbinding met elkaar en het op waarde schatten van wat anderen de jongere brengen in zijn/haar leven.

Daarnaast heeft Huize Soria haar eigen onderwijskundig begeleider, adviseur en loopbaancoach. Deze voert met de jongere loopbaangesprekken voordat het onderwijsaanbod echt start. Deze begeleider is het gehele traject betrokken bij het onderwijs van de jongere.

Stage lopen in de dagbesteding

Voor onze jongeren zijn wij een erkend leerbedrijf geworden. Wij kunnen de stages van onze jongeren die een MBO1 of MBO2 opleiding volgen verzorgen. Zo maken we optimaal gebruik van onze voorzieningen in Spanje.

Proefperioden in Nederland

Als Nederland weer in zicht komt of het is behandeltechnisch goed voor de jongere, gaan we proefperioden inzetten. Proefperioden worden gezien als behandelmethodiek en herintegratie trajecten terug naar Nederland. Huize Soria zet deze perioden in om de overstap naar Nederland soepeler te laten verlopen door in kaart te brengen wat werkt en wat niet werkt, zodat er stap voor stap gewerkt wordt naar de meest optimale situatie. Dit kan in het familiesysteem zijn of (binnenkort) in ons eigen huis in Nederland, net wat wenselijk is voor de jongere en mogelijk voor het netwerk.

De proefperioden plannen we zowel doordeweeks als in de weekenden, de feestdagen en andere belangrijke momenten, zodat we zoveel mogelijk oefenen met het ritme van het gewone leven, waarbij bijvoorbeeld ouders werken, de jongere naar school gaat, opa en oma op zondag bezocht worden, etc. De duur per periode kan variëren van 2 tot 20 dagen.

De doelen:

 • De jongere ontdekt of zijn beeld van zijn familie klopt met de werkelijkheid.
 • De jongere ontdekt of zijn beeld van zijn eigen weerbaarheid klopt met de werkelijkheid.
 • De jongere ontdekt of zijn ideeën om zijn dagen in te vullen (school, vrijwilligerswerk, werk, dagbesteding, familie, vrienden, sport, etc.) past bij wat hij nodig heeft om slimme keuzes te blijven maken.
 • De jongere ontdekt of hij voldoende steun om zichzelf heen heeft verzameld.
 • Het gezin, netwerk, professionals en andere betrokkenen in Nederland ontdekken of zij kunnen bieden wat de jongere nodig heeft.


Terug in Spanje
Na elke proefperiode volgt een evaluatiegesprek met alle betrokken, ten einde het bezoek te evalueren als startpunt voor de volgende proefperiode of permanente terugkeer naar Nederland. Indien systeemtherapie is gestart, wordt de proefperiode ook daar ingezet voor de leer- en ontwikkeldoelen van het systeem.

Van 'oefenen in Nederland' naar 'voorgoed wonen in Nederland'.

Een veelgehoorde uitspraak is dat het echte herstel begint ná de behandeling. Want als je terugkeert in je eigen leefsituatie, moet je leren omgaan met verleidingen en het vormgeven van je leven. Wij bieden onze jongeren drie nazorgopties:

 • Nazorg/begeleid wonen traject ‘Huize 29’.
 • Ambulante specialistische nazorg vanuit ‘Huize 29’.
 • Warm overdrachtstraject naar een nieuwe zorgaanbieder.

Ambulante nazorg ‘Vanuit Huize 29’

Samen met de jongere en zijn ouders maken we een plan van aanpak. Hierbij staat de hulpvraag centraal. We maken samen afspraken om naar dit doel toe te werken. Op basis van het plan zoekt Huize Soria de hulpverlener die het beste aansluit bij de jongere. Deze hulpverlener gaat zo snel mogelijk aan de slag om de gestelde doelen te behalen. Tussentijds evalueren we om te bespreken of de aanpak werkt en hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen.

Huize Soria heeft bij aanvang vrijwel dagelijks contact met de jongere en/of ouders. Iedere jongere heeft andere hulp nodig en krijgt een andere benadering. We proberen samen met de jongere en ouders de lange- en korte termijn doelen te behalen.

Omdat het nazorg betreft is de duur van de zorg door Huize Soria in principe maximaal 1 jaar. Het is realistisch om te verwachten dat de jongere binnen een jaar in staat is om zijn leven vorm te geven in Nederland. Gezien de ernst van de problematiek waarmee de jongeren bij aanvang instromen bij Huize Soria, is het niet vreemd dat de jongere na een jaar nog aangewezen is op nog wat aanvullende zorg. Mocht dit aan de orde zijn, dan zal hiervoor een nieuwe aanbieder worden gezocht.

Wat kunnen we voor de jongeren doen?

 1. Ondersteunen bij het vasthouden aan het gezonde gedrag, binnen de nieuwe context in Nederland.
 2. Langzaam laten wennen aan de vrijheden en prikkels van Nederland.
 3. De jongere sturen en prikkelen en de verbinding zijn tussen alle werelden om een terugval te voorkomen.
 4. Het begeleiden van het hernieuwde contact met het systeem.


Wat kunnen we voor de ouders doen?

Het begeleiden van het hernieuwde contact met de jongere.

Afbouw:

Afbouw wordt besloten bij de kwartaalevaluatie in samenspraak met gemeente, gedragskundige, hoofd ambulante zorg, ambulante begeleider, ouderbegeleider, de jongere en ouders.

Huize Soria blijft in principe maximaal een jaar betrokken voor de nazorg. Is na deze periode nog aanvullende zorg nodig dan zal Huize Soria dit uiterlijk tijdens de derde kwartaalevaluatie kenbaar maken, zodat ouders samen met de gemeente voldoende tijd hebben om een aanbieder te vinden die de zorg langduriger kan voortzetten.

Methodiek

Wij van Huize Soria gaan met onze jongeren een oprechte verbinding aan in een diagonale gezagsverhouding. Net als in een gewoon gezin hoort iedereen er altijd bij, maar beweegt iedereen zich wel binnen de waarden en normen van het gezin. Doe je dat niet, dan word je openlijk op je gedrag aangesproken, wordt het met gesprekken en (schrijf)opdrachten uitgesproken/verhelderd/opgelost en pakken we de draad weer op. Wij pakken de hand van de jongere vast – aan het begin veelal tegen wil en dank – en laten deze pas los op het moment dat de jongere weer regievoerder is van zijn leven en hij beslist de hand wel of niet te willen loslaten. Dat betekent in de praktijk dat Huize Soria jaren na uitstroom nog contact onderhoudt met de jongeren die dat willen en dat zijn er inmiddels veel.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze oprechte verbinding in een diagonale gezagsverhouding het succesvolle onderdeel is van onze aanpak die zowel op een open, alsook op een gesloten groep niet na te bootsen is.

Om ruimte te creëren voor de jongere om deze verbinding in diagonale gezagsverhouding aan te kunnen gaan met ons, halen we de ruis weg door de jongeren geografisch op afstand te zetten van Nederland, maar ook door de contactmomenten met het netwerk sterk te reguleren.

Effectieve interventie

logo

Huize Soria zit in het proces onze methodiek te laten registreren als een effectieve interventie. Dus hoe combineren wij algemeen werkzame factoren en kernelementen om zo de juiste resultaten te bereiken.

Informatievoorziening

Huize Soria probeert de letterlijke en figuurlijke afstand te overbruggen door vaste contactmomenten in te zetten. Deze zien er (zeker aan het begin) wat anders uit dan de meeste mensen gewend zijn, omdat we het directe contact tussen de jongere en zijn netwerk verkleinen. Het doel van het verminderen van het directe contact is dat we ruimte creëren om op indirecte wijze (via weekverslagen, mails en post) de jongere en zijn netwerk te laten werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun relatie.

Concreet kunnen de volgende contacten minimaal verwacht worden:

 • Onze jongere mag zoveel reguliere post sturen als hij wil.
 • Het gezonde netwerk mag mailen met en brievenpost versturen aan de jongere. Deze brieven/kaarten worden wekelijks aan de jongere gegeven.
 • Het netwerk wordt aangemoedigd in de mails/brieven te reageren op de kwaliteit en inhoud van de weekverslagen en de door de jongere gestuurde mails/post. Cadeaus en pakketjes sturen wordt ontmoedigd en kan enkel in overleg met Huize Soria. Dit zodat in de eerste plaats wordt gewerkt aan de kwaliteit van de relatie.
 • De jongere heeft een eigen telefoonhorloge met een eigen 06-nummer, om mee te bellen en gebeld te worden.
 • De jongere heeft een eigen email-adres om contact te houden met Nederland.
 • Op aanvraag is een doelgericht skypegesprek tussen jongere en zijn netwerk mogelijk.
 • Er is een actief zorgplan, waarin bij voorkeur de doelen die onze jongere zelf wil behalen zijn terug te vinden. Het kan soms even duren totdat de jongere zover is voordat hij deze doelen wil en kan formuleren.
 • De jongere schrijft elke week een weekverslag en maakt verschillende opdrachten waarin hij inzage geeft in zijn gebeurtenissen, belevingswereld, ontwikkelingsstatus en gevoel. Deze worden gemaild naar alle betrokkenen.
 • De gezinsouders schrijven regelmatig een voortgangsrapportage, waarbij de jongere op vele ontwikkelingsdomeinen in kaart wordt gebracht.
 • Elke kwartaal is er een online-kwartaalevaluatie met alle betrokkenen en de jongere zelf.
 • Er is regelmatig een 10-minuten gesprek tussen gezinsouders en netwerk.
 • En naar behoefte, n.a.v. het 10-minutengesprek, vindt er een skypegesprek plaats tussen gezinsouders en netwerk.
 •  Er is een jaarlijkse terugkoppeling van een algemeen medisch onderzoek, uitgevoerd door de Nederlandse huisarts in Spanje.

Productspecifieke gegevens

 • Huize Soria is een zelfstandige zorgprofessional gevestigd in Nederland.
 • De medewerkers van Huize Soria beschikken over de juiste papieren (SKJ, NIP of BIG) en de juiste opleiding voor de professionele rol in ons zorgbedrijf.
 • Huize Soria werkt actief met een kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitscyclus.
 • Huize Soria voldoet aan de strenge eisen van de norm ISO 9001-2015 – DNV-NL015379-1.5. 
 • Huize Soria heeft een eigen AGB-code: 65657067.
 • Huize Soria is aangesloten bij klachtenportaal zorg 17860.
 • Huize Soria is aangesloten bij Solopartners (115413).
 • Huize Soria staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: Sori@ BV 08133452.
 • Huize Soria is aangesloten bij platform jeugdzorg buitenland en voldoet daar mee aan de kwaliteitsmaatstaven buitenlandszorgaanbod in opdracht van gemeente, Inspectie Jeugdzorg en Jeugdzorg Nederland.
 • Huize Soria werkt met een Social Return on Investment (afgekort SROI) beleid.
 • Huize Soria werkt met een elektronisch cliëntdossier, Zilliz.
 • Huize Soria laat de facturatie verlopen via een zorg- en advieskantoor.
 • Huize Soria verstuurt AVG-gevoelige documenten via de beveilgde mail (Zivver).

Rol van de verwijzer/plaatser

Huize Soria hecht veel waarde aan de rol van de verwijzer/plaatser. Voor ons is dit namelijk dé persoon die de brug vormt tussen ons en het netwerk dat achterblijft. Uiteraard doen we ons best om iedereen op een passende manier te betrekken bij de ontwikkeling van onze jongeren, maar wij kunnen nooit in contactmomenten de afstand van 2200 km compenseren voor het netwerk. Dit komt mede doordat tijdelijk afstand van het netwerk, een onderdeel is van onze behandeling. Dat maakt dat we van de verwijzer/plaatser verwachten dat hij in het eerste halfjaar na plaatsing op bezoek komt bij ons, zodat hij zelf kan voelen en ervaren wat wij doen. Dit is voor ons, de jongere en het netwerk cruciaal. Immers geldt ‘onbekend maakt onbemind’.

Wanneer de verwijzer/plaatser voornemens is om tijdens het verblijf van zijn pupil, zijn betrokkenheid om welke reden dan ook te staken, dan leggen we de verantwoordelijkheid neer bij de verwijzer/plaatser om zijn rol aan een andere zorgprofessional (bijvoorbeeld gemeente of (gezins)voogd) toe te bedelen. Dit ten behoeve van het aanwezig blijven van een onpartijdige derde in het leven van onze jongere.

Het bewonersoverleg

helpt en verbetert!

Het is belangrijk dat jongeren inspraak hebben in de gang van zaken binnen onze organisatie. De jongeren weten als ontvanger van zorg vaak heel goed wat er verbeterd kan worden aan onze hulpverlening. Huize Soria is zich hiervan bewust en stimuleert dat cliënten kunnen meepraten, meedenken en advies kunnen uitbrengen. Op deze manier werken we allemaal samen om de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Het bewonersoverleg behandelt altijd zaken binnen de organisatie die voor alle cliënten van belang zijn. Het gaat dus nooit om het individuele belang of een klacht van één cliënt. In het bewonersoverleg van Huize Soria zitten alle cliënten die van Huize Soria hulp ontvangen, zij komen elke maand bij elkaar en maken van elk overleg een verslag.

Keurmerken & registraties

Huize Soria is ook in het bezit van:

 • Voedselveiligheidscertificaat EFM-0123/CV.
 • Certificaat kinder-en jeugdmedicatie.
 • BHV registratienummer 711220060.

Aanmeldproces

Huize Soria probeert laagdrempelig en z.s.m. uitsluitsel te geven over de mogelijkheden van instroom van een aanmelding. Hiervoor worden er een aantal stappen doorlopen en pas bij een akkoord/groen licht, heeft het zin of kan er doorgegaan worden naar de volgende stap. Het is belangrijk om te vermelden dat wij niet met wachtlijsten werken en wij zowel beoordelen of we de jongere de zorg kunnen bieden die hij nodig heeft, maar ook of de problematiek van de jongere matcht met de groep die wij op het moment van beoogde plaatsing hebben. Immers maken wij gebruik van het groepsproces, waarbij we willen dat jongeren van elkaar leren en elkaar naar grotere hoogten brengen.

We hebben maar een beperkt aantal plaatsen. Daarnaast willen we niet werken en denken in tijd.

Ons motto is: ‘Een kind is klaar om uit te stromen, als hij klaar is’.

Dat maakt het wel lastiger om op voorhand exact aan te geven wanneer er plekken vrij komen.

Wilt u een jongere aanmelden, stuur dan een mail naar aanmeldingen@huizesoria.com. 

Financiering

Plaatsingen gaan uitsluitend via een maatwerk- of aanbestedingsovereenkomst, een lightcontract of anderszins, maar altijd rechtstreeks met gemeenten.

Heeft uw gemeente geen contract met ons, neem dan contact met ons op via administratie@huizesoria.com. Dan kunnen we kijken wat we voor u kunnen betekenen.
In verschillende regio’s hebben wij weliswaar geen contract met de gemeente, maar kunnen wij middels andere afspraken toch zorg bieden. 

Huize Soria is een zelfstandige zorgaanbieder en werkt dan ook niet in onderaannemerschap voor andere zorgaanbieders.

 

Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Soria bv/Huize Soria niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Soria bv/Huize Soria geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. Soria bv/Huize Soria is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze website.

Op de inhoud van de webpagina’s van Soria bv/Huize Soria en op het Soria bv/Huize Soria-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Soria bv/Huize Soria.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Soria bv/Huize Soria-site is toegestaan, op voorwaarde dat dit de goede naam van Soria bv/Huize Soria niet aantast.

Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Soria bv/Huize Soria toestemming heeft verleend als dat niet het geval is. Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, laat het ons dan weten.

Spelregels beeld- en geluidsopnamen maken
Wij begrijpen dat het prettig kan zijn om op een later moment nog eens terug te luisteren wat in een gesprek bij/met Huize Soria aan de orde
kwam. Een opname ervan maken mag daarom, maar onder voorwaarden. Hiervoor hebben wij (volgens wettelijke richtlijnen) onderstaande
spelregels opgesteld.
 1. Zolang je zelf aan het gesprek deelneemt, mag een geluidsopname worden gemaakt. Mocht een van de andere deelnemers dit niet willen (bijvoorbeeld een ouder), dan is opnemen verboden. Of wanneer blijkt dat een minderjarige er geen baat bij heeft. In dat geval mag hij/zij iemand meebrengen die meeluistert.
 2. Beeldopnamen maken mag nooit, vanwege portretrecht. En stiekem filmen is strafbaar.
 3. Als een medewerker van Huize Soria nog niet heeft verteld dat het gesprek mag worden opgenomen, begin er dan zelf over. Want als iedereen het vooraf weet, bevordert dit een prettig gesprek.
 4. Mocht jijzelf het gesprek opnemen, dan doet de medewerker van Huize Soria dit ook en bewaart hij/zij de opname naderhand in het cliëntdossier.
 5. Knippen of plakken in een geluidsopname is verboden, tenzij dit wordt verteld. Wat ook geldt voor opnames die Huize Soria maakt.
 6. Zonder toestemming van de aanwezigen (zoals Huize Soria-medewerker of andere ouder) worden geluidsopnamen van een gesprek niet aan buitenstaanders verstrekt of openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor transcripties: de uitgeschreven tekst van een gespreksopname.
 7. Afspraken over een geluidsopname maken, worden in een papieren overeenkomst vastgelegd, of meteen aan het begin van de opname ingesproken.
 8. We blijven tot slot respectvol naar elkaar. Zo worden geen geluidsopnamen verspreid bedoeld om te beledigen, of om te gebruiken voor smaad of laster. Ook dit is strafbaar.

Heeft u klachten over onze zorg?

Wij doen er alles aan om tot de beste oplossing te komen. Laten we het erover hebben, de behandelcoördinator staat u graag te woord.

Komt zij er niet uit met u, dan zal ze u in contact brengen met de regiebehandelaar.

Bespreek de klacht met ons: l.schouten@huizesoria.com

Komt u er niet uit met ons, dan kunt u zich melden bij ‘Klachtenportaal Zorg’. Zij hebben een klachtencommissie jeugd en een onafhankelijke klachtenfunctionaris om u verder te helpen.

Download

Hieronder alle documenten die u nodig heeft voor een aanmelding.

Jaarrekening en kostplaatsberekening.

Behandeling.

Enkele (van vele) opdrachten waar we de jongeren mee prikkelen.

Tevredenheid, 100% echte ervaringen van cliënten.

Richtlijnen voor beoordelingen van Huize Soria.

Van de scores die de cliënten geven wordt een beoordeling gemaakt tijdens de eindevaluatie,
afgenomen door een onafhankelijke Nederlandstalige arts (1 = onvoldoende en 5 = uitstekend).

Rapportcijfers uit het kwaliteitsonderzoek onder jongeren

Ervaringen van cliënten, ouders en voogden.

In zo’n 365 dagen kun je je leven een hele andere kant opsturen.

Download Bagagelijst

Download Instroomdiagram
Download Aanmeldprocedure
Download Uitstroomdiagram

Onze site is alleen gemaakt als informatieoverdracht.

De opzet is zo gemaakt, dat als u de tijd neemt en u alles doorleest, dan bent u volledig geïnformeerd.

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van eigen cookies. Door op de knop Accepteren te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze technologieën en de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden.    Más información
Privacidad