Huize-soria400

Welkom


Huize Soria is een exclusieve behandelplek waar maximaal twaalf jongeren behandeld kunnen worden voor hun (ernstige) externaliserende en internaliserende gezags- en/of gedragsproblemen. In een warme gezinsbubbel met een specialistisch team mag de jongere, middenin een veilige en gezonde Spaanse dorpsgemeenschap, zichzelf terugvinden. Na een behandelperiode van een half jaar tot een jaar, werken we ernaartoe dat de jongere vanuit onze gezinsbubbel een of meerdere keren een aantal dagen tot een week gaat oefenen met en soms bij zijn of haar familie met school, werk, vrije tijd, netwerk, etc. Dit zijn onze begeleide oefenmomenten.Tijdens en door een oefenmoment wordt helder waar nog de focus opgelegd moet worden. Daarna is er een periode van terugblikken en nieuwe leerdoelen. Wanneer de jongere eraan toe is, zal hij met hulp van onze ambulante nazorg het weer thuis of in ons anonieme huis in Nederland het gaan proberen. Dit kan ook bij een van onze samenwerkingspartners (gezinshuizen en intensieve begeleid wonen plekken).


Ook willen we graag melden dat we een erkend leerbedrijf zijn. Hierdoor kunnen onze jongeren, naast de studie, ook stage bij ons lopen (op MBO-niveau 1 of 2) tijdens onze dagbesteding. De jongeren kunnen zo hun certificaten halen en worden begeleid in de overgang naar de Nederlandse fysieke school door onze
schoolcoördinator in Nederland.


Dit alles is mogelijk, omdat wij bij Huize Soria geloven dat een gezonde diagonale gezagsverhouding in een gewoon gezinssysteem de basis vormt voor herstel van (ernstige) externaliserende en internaliserende gezags- en/of gedragsproblemen. Vanuit de diagonale gezagsverhouding zetten we in op het samen met de
jongere creëren van perspectief. Misschien klinkt het ouderwets, maar wij gaan met de aan ons toevertrouwde jongeren terug naar een gezonde relatie tussen volwassenen en kind (ook al zijn de kinderen soms al jongvolwassenen). We bouwen een relatie op die gebaseerd is op contact, zien en gezien worden, wederkerigheid, oprechtheid en verbinding, waar de jongere weer kind kan zijn. Dit is nodig, omdat deze fase vaak is overgeslagen en/of doordat de jongere dermate verhard is, waardoor de gezagsverhouding en een gezinsleven ver weg van de dagelijkse werkelijkheid zijn geraakt.


Door terug te gaan naar de basis, namelijk verbinding en hechting, wordt het weer mogelijk om te groeien en te ontwikkelen. Het doel is een nieuwe start creëren waar dromen voor onze jongeren over een mooie toekomst weer tot de mogelijkheden behoren.

Een warme groet namens het hele team.

Familie Soria

Doelgroep en methodiek

Huize Soria biedt sinds 2007 wonen, zorg en zinvolle daginvulling aan aan jongeren van 14 tot 23 jaar, die te maken hebben met (ernstige) externaliserende en internaliserende gezags- en/of gedragsproblemen.
Dan kun je bijvoorbeeld concreet denken aan:

 • Niet luisteren

 • Boos en/of agressief gedrag

 • Afsluiten voor iedereen

 • Problemen met politie en justitie

 • Hardnekkige schoolweigering

 • Verslavingen

 • (Extreme) passiviteit

 • Institutionaliseringsgedrag

 • Loverboy-/mensenhandel problemen

 • Het plegen van strafbare feiten

 • Wegloopgedrag

 • Zelfbepalend gedrag

 • Foute vrienden

 • etc.

Onze doelgroep is dus heel divers, maar heeft met elkaar gemeen dat ze niet openstaan voor hulpverlening en dat het gedrag steeds verder blijft escaleren, zonder dat er grip op komt. Onze jongeren hebben bescherming nodig tegen zichzelf en/of tegen anderen en hun gedrag maakt dat maximaal toezicht noodzakelijk is.
Ook jongeren die om strafrechtelijke redenen zouden/zullen worden opgenomen in een jeugdinrichting voor jeugddetentie of een (dreigende/voorwaardelijke) PIJ maatregel hebben, kunnen bij Huize Soria terecht.
Het is belangrijk te beseffen dat Huize Soria niet kan worden ingezet als straf, maar als een kans voor de jongere om te veranderen. Het is in het belang van onze jongeren dat zij een behandeling krijgen in een beschermende omgeving, zodat voorkomen wordt dat zij zich onttrekken aan de zorg die ze nodig hebben.

 

Ons team van professionals bestaat uit de volgende disciplines:

 • Dagbesteding:
  • 2 Gezinsouders
  • Dierenarts
  • Dierenartsassistente
  • Bouwvakker en tuinman
  • Timmerman
  • Bioloog/educatief medewerker voor natuur- en milieuzaken
  • 2 psychologen i.o
  • 1 dierenarts i.o.
 • Administratie:
  • Administratieve ondersteuners
 • Zorg:
  • 2 gezinsouders en hun eigen kinderen
  • 2 mensen van goud die ons (al 15 jaar) ondersteunen in de zorg en inzetbaar zijn als vervanging
  • Zorg- en behandelcoördinator/gedragsdeskundige
  • GZ-psycholoog
  • Nederlandstalige huisarts op Spaanse bodem
  • Hoofdbehandelaar
  • Trajectondersteuner
  • Onderwijskundig adviseur & (school)loopbaancoach

Doel van Huize Soria

Het is ons doel om onze jongeren dusdanig te prikkelen om tot ontwikkeling te komen, dat zij hun stem terugkrijgen en weer regie kunnen gaan voeren over hun leven. Wanneer dat lukt, dan wordt er een nieuw keuzemoment voor hen gecreëerd waarin zij bewust kunnen gaan kiezen welk pad zij willen gaan bewandelen voortaan: het pad waar ze bij plaatsing op zaten of het pad naar een hoopvolle toekomst als productief onderdeel van een gezond familie en vrienden netwerk en de maatschappij.

Voor ons is Spanje ́100% geslaagd ́ als...

Voor ons is het traject Spanje geslaagd als de jongere:
1.  Weer meedoet aan de maatschappij.
2.  Werkt voor zijn geld.
3.  Geen strafbare feiten meer pleegt.
4.  Geen slachtoffers meer maakt of hij/zij geen slachtoffer meer is.
5.  En natuurlijk dat hij/zij op zijn manier gelukkig is.
Met deze doelen denken wij dat er een goede basis ligt voor de jongere om een mooi leven op te kunnen bouwen.

 

Methodiek

Wij van Huize Soria gaan met onze jongeren een oprechte verbinding aan in een diagonale gezagsverhouding. Net als in een gewoon gezin hoort iedereen er altijd bij, maar beweegt iedereen zich wel binnen de waarden en normen van het gezin. Doe je dat niet, dan word je openlijk op je gedrag aangesproken, wordt het met gesprekken en (fysieke en schrijf) opdrachten uitgesproken/verhelderd/opgelost en pakken we de draad weer op. Wij pakken de hand van de jongere vast – aan het begin veelal tegen wil en dank – en laten deze pas los op het moment dat de jongere weer regievoerder is van zijn leven en hij/zij beslist de hand wel of niet te willen loslaten. Dat betekent in de praktijk dat Huize Soria jaren na uitstroom nog contact onderhoudt met de jongeren die dat willen en dat zijn er inmiddels veel. 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze oprechte verbinding in een diagonale gezagsverhouding het succesvolle onderdeel is van onze aanpak die zowel op een open, alsook op een gesloten groep niet na te bootsen is.
Om ruimte te creëren voor de jongere om deze verbinding in diagonale gezagsverhouding aan te kunnen gaan met ons, halen we de ruis weg door de jongeren geografisch op afstand te zetten van Nederland, maar ook door de contactmomenten met het netwerk sterk te reguleren.
Onze jongeren kunnen bij ons rekenen op wonen, dagbesteding, sport en vrije tijd, in de vorm van 24/7 intensieve zorg in een driemilieusvoorziening. Dagelijks staan, naast de gezinsouders, 6 professionals voor hen klaar om hen te voorzien van zinvolle dagbesteding/dagbehandeling. Aanvullend op onze dagelijkse behandeling hebben we de mogelijkheid om wanneer nodig, op het juiste moment voor de jongere, intensieve EMDR en systeemtherapie in te zetten.

WONEN

Om te voorkomen dat de jongere (verder) ontspoort, kan de kinderrechter beslissen dat hij/zij behandeld moeten worden binnen de gesloten jeugdzorg-plus. Er is echter ook een optie om de jeugdige te plaatsen bij Huize Soria. Daar komt hij/zij terecht in een beschermde gedragsveranderingsomgeving van een warm gezin. Deze andere vorm van jeugdzorg-plus biedt jongeren een intensieve behandeling die alle aspecten van het dagelijks leven omvat, dus zinvolle dagbesteding, onderwijs en sport. Dit alles vindt plaats in een gezinssysteem, welke wordt gecombineerd met de noodzaak van maximaal toezicht, wat het gedrag van deze jongeren nodig heeft.
Huize Soria biedt een gezellig thuis aan onze jongeren, waarin wij de kracht van de normen en waarden van een gezin inzetten om duidelijke grenzen te stellen aan manipulatief, agressief en dreigend gedrag van de jeugdige terwijl er altijd aan oprechte verbinding wordt gewerkt. Op deze manier kunnen de jongeren ervaren dat hun gedrag wordt afgewezen en gestopt, maar dat de relatie niet verbroken wordt. Onwenselijk op anderen gericht negatief gedrag levert niets op, terwijl zij wel iets kunnen bereiken met positief op hun eigen toekomstgericht gedrag. Hierdoor raakt de jeugdige op zichzelf gericht, ontstaat er probleembesef en uiteindelijk perspectief – de motor voor verandering.
Gemiddeld wonen er twaalf jongeren bij Huize Soria, waarvan vier jongeren in het woonhuis van het gezin Soria wonen en acht jongeren wonen in een eigen woonmodule op hetzelfde terrein. Onze woonmodules zijn uniek, omdat het de jongeren de kans geven om stap voor stap te groeien in zelfstandigheid. Het begint met een woonmodule waarbij de jongere enkel en alleen een slaapkamer heeft en verder nog volledig meedraait in het gezin, tot een volledig zelfstandige woonmodule op het aangrenzende ‘werk’-terrein ter voorbereiding op het zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Behandeling, Dagbesteding, Sport, Vrije tijd en Onderwijs

Behandeling

Huize Soria heeft de overtuiging dat behandeling niet enkel een op zichzelf staand onderdeel moet zijn in de dag. 

Namelijk, wanneer je behandeling verweeft met elke activiteit (groot of klein), dan wordt het behandeleffect versneld en vele malen groter. Dat maakt dat wij onderwijs, dagbesteding, sport en vrije tijd gebruiken om onze jongeren te prikkelen om tot ontwikkeling te komen. Dit spitsen we dagelijks volledig op het individu toe.
Aanvullend op onze dagelijkse behandeling hebben we de mogelijkheid om wanneer nodig, op het juiste moment voor de jongere, intensieve EMDR en systeemtherapie in te zetten.

Dagbesteding

Huize Soria zet zinvolle dagbesteding en begeleid werken in om persoonlijke groei en ontwikkeling van jongeren mogelijk te maken. Daarvoor ontmoeten dagbesteding en behandeling elkaar dagelijks door op maat per dag te kijken hoe de jongere erbij staat, waar worstelt hij/zij mee en op welke gebied (inter- of intra persoonlijk) moet hij tot ontwikkeling komen. 

Op basis hiervan wordt bepaald binnen welk werkgebied, onder wiens leiding (gezinsouder, groepsgenoot of specifieke medewerker), in welke groepssamenstelling (alleen, kleine/grote groep of met specifieke personen juist wel of niet) en welke specifieke rol/opdracht onze jongere krijgt voor die dag of dat dagdeel. De jongere wordt geprikkeld om zelf te gaan nadenken waarom hij de activiteit krijgt die hij krijgt, zodat een onbewust proces bewust wordt gemaakt en tegelijkertijd aan de verbinding wordt gewerkt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten dagbesteding (ook dagactiviteit genoemd):

1. Recreatieve (op de beleving gerichte) dagbesteding.
2. Ontwikkelingsgerichte dagbesteding.
3. Arbeidsmatige dagbesteding/onderwijs.
Deze worden allemaal in eigen beheer aangeboden en bestaat onder andere uit een dierenasiel, dierenartspraktijk, biologisch bos, groente- en fruittuin, timmerfabriek, bouwwerkplaats, begeleiding van meervoudig gehandicapten, etc.

Sport

Uiteraard weet iedereen inmiddels dat intensief sporten en bewegen goed is voor de psychische en fysieke gezondheid. 

Onze jongeren sporten daarom tenminste vijf dagen per week intensief onder begeleiding en krijgen de mogelijkheid om de andere twee dagen zelfstandig te sporten. 

Qua activiteiten zijn de mogelijkheden eindeloos: van spinning tot crossfit en van rennen tot triatlons en obstakelbanen.

Budo

Budo verdient een aparte vermelding in ons aanbod, omdat dit de meest zichtbare plek is waar sport en behandeling elkaar ontmoeten. Het is een onderdeel van onze psychofysieke behandelmethodiek. Door middel van lichaamsbewegingsgerichte oefeningen, technieken en training staan we stil bij gedrag en emoties om deze te kunnen herkennen en erkennen. Door de verschillende bewegings-, spel- en trainingsvormen en door actief met je lichaam bezig te zijn, leer je signalen van je lichaam herkennen, erkennen en begrijpen. Dit koppelen we vervolgens aan situaties, copingstrategieën en gedragingen uit het verleden en die worden gezien in het dagelijks leven, zodat het bewustzijn wordt vergroot aangaande de eigen lichaamssignalen, emoties en gedrag. Door middel van praktische oefeningen leer je situaties anders te benaderen en je eigen grenzen te bewaken en die van anderen te respecteren.

Vrije tijd

Huize Soria heeft gemerkt dat onze jongeren het vermogen om vrije tijd op een passende manier in te vullen helemaal verleerd zijn. Zoals bijna iedereen, streven ook wij vrije tijd na, maar wanneer het verkregen wordt lijken onze jongeren te verzanden in het niks doen, waardoor ze uiteindelijk op zoek gaan naar een ongewenste prikkel, zoals foute vrienden, vernieling, drugs, criminaliteit, etc. Wij zien het dan ook als een belangrijk onderdeel van de behandeling dat wij onze jongeren leren wat je kunt doen in je vrije tijd om jezelf bezig te houden, wat de risico’s van vrije tijd zijn als je het niet gericht invult en op welke maatschappelijk geaccepteerde manier je aan je behoefte van spanning kunt voldoen. Deze oefenmomenten creëren wij in de avonden, de weekenden en in de vakanties. 

Aan de ene kant prikkelen we onze jongeren door een scala van mogelijkheden aan te bieden in gezinsverband, bijvoorbeeld door er samen op uit te gaan naar gratis en betaalde activiteiten, thuis in groepsverband gezelligheid te creëren door bijvoorbeeld samen tv te kijken en feestdagen te vieren, sportwedstrijdjes onderling te doen, pakwerk te doen met de honden en speciale avonden te organiseren (bonte avond, filmnacht, etc.). En aan de andere kant passief activiteiten aan te bieden, zoals bordspelletjes, gamen, boeken en muziekinstrument, welke de jongeren zelf kunnen pakken als ze dat willen.

Onderwijs

Binnen Huize Soria hanteren we de onderwijsmethode ‘begeleid zelfstandig leren’ of kortweg BZL.
Dit is een onderwijsmethode waarbij de sturing van het leerproces gedeeld wordt door leerling en leraar.
De leraar treedt op als coach voor de leerling. De leraar stemt alles af op de leerling, van moeilijk lerende leerlingen tot leerlingen die op hoger niveau kunnen presteren. De leerstof wordt aangeboden door een Nederlandse school waar de jongere ingeschreven staat.
Onderwijs ontmoet behandeling doordat wij het onderwijs voor een jongere pas oppakken als de jongere zich respectvol kan opstellen in het contact met de leerkrachten (van Huize Soria en de school in Nederland). Ook als onderwijs al is opgestart en het gedrag opeens ontoelaatbaar wordt, dan wordt het onderwijs opnieuw gestaakt. Op deze manier werken wij aan het aangaan en onderhouden van een oprechte verbinding met elkaar en het op waarde schatten van wat anderen de jongere brengen in zijn/haar leven.

Daarnaast heeft Huize Soria haar eigen onderwijskundig begeleider, adviseur en loopbaancoach.
Deze begeleider is het gehele traject betrokken bij het onderwijs van de jongere.
Meer weten over de begeleidings- en behandelingsvormen en methodieken? Vraag het ons.

Kwaliteitsprogramma

We willen niet alleen kwalitatief goede zorg bieden in onze

3-milieusvoorziening Huize Soria, maar we willen dit ook aan kunnen tonen en laten toetsen door onafhankelijke partijen. Om deze reden werken wij met het kwaliteitsprogramma van Ovezo. In dit digitale programma werken wij op basis van de ISO-normen aan goede  zorg die voortdurend wordt gemonitord, geëvalueerd en up-to-date wordt  gehouden.

 

Drie toetsingskaders vormen de basis binnen dit programma:

1) De kwaliteitscriteria Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd

2) Het toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorgen Jeugd.

3) Een uitgebreide beschrijving van ons doen en lat envanuit de ISO handelswijze. Externen kunnen toegang ontvangen tot onderdelen van ons programma.

Daarmee kunnen wij verantwoording afleggen en kunnen anderen onze manier van handelen toetsen en beoordelen/bijsturen.

Meer weten over onze manier van werken of heb je inzage nodig in ons programma, neem dan contact met ons op.

Verwijzers

Jaarrekening - Klachten - Jongerenraad - Vertrouwenspersoon - Tevredenheid

Rol van de verwijzer/plaatser

Huize Soria hecht veel waarde aan de rol van de verwijzer/plaatser. Voor ons is dit namelijk dé persoon die de brug vormt tussen ons en het netwerk dat achterblijft. Uiteraard doen we ons best om iedereen op een passende manier te betrekken bij de ontwikkeling van onze jongeren, maar wij kunnen nooit in contactmomenten de afstand van 2200 km compenseren voor het netwerk. Dit komt mede doordat tijdelijk afstand van het netwerk, een onderdeel is van onze behandeling. Dat maakt dat we van de verwijzer/plaatser verwachten dat hij/zij in het eerste halfjaar na plaatsing op bezoek komt bij ons, zodat hij/zij zelf kan voelen en ervaren wat wij doen. Dit is voor ons, de jongere en het netwerk cruciaal. Immers geldt ‘onbekend maakt onbemind’. Wanneer de verwijzer/plaatser voornemens is om tijdens het verblijf van zijn/haar pupil, zijn/haar betrokkenheid om welke reden dan ook te staken, dan leggen we de verantwoordelijkheid neer bij de verwijzer/plaatser om zijn of haar rol aan een andere zorgprofessional (bijvoorbeeld gemeente of (gezins)voogd) toe te bedelen ten behoeve van het aanwezig blijven van onpartijdige derde in het leven van onze jongere.

Het team

Huize Soria is trots op het team van mensen waarmee wij in Spanje en Nederland samenwerken. Samen maken wij ons hard voor de ontwikkeling van onze jongens en meisjes, want ‘niemand wordt moeilijk opvoedbaar geboren’.

Ons team bestaat uit de volgende disciplines:

Dagbesteding:

Gezinsouders
Dierenarts

Auxiliar de Dierenartsassistente
Bouwvakker
Tuinman
Timmerman
Bioloog/educatief medewerker voor natuur- en milieuzaken

Peluquero Hondentrimmer
Kapper

Instructores Sportinstructeurs

Administratie:

Administratieve ondersteuners

Zorg:

Gezinsouders en hun eigen kinderen
Een extern gezin, inzetbaar als vervanging
Behandelcoördinator/gedragsdeskundige

GZ-psycholoog op Spaanse bodem
Onderwijskundig begeleider & loopbaancoach
Nederlandstalige huisarts op Spaanse bodem

Médico Regiebehandelaar op Spaanse bodem

Oficial de apoyo a la Trajectondersteuner

Empleado de Kwaliteitsmedewerker

Informatievoorziening

Huize Soria probeert de letterlijke en figuurlijke afstand te overbruggen door vaste contactmomenten in te zetten. Deze zien er zeker aan het begin wat anders uit dan de meesten gewend zijn, omdat we het directe contact tussen de jongere en zijn netwerk verkleinen. Het doel van het verminderen van het directe contact is dat we ruimte creëren om op indirecte wijze (via weekverslagen, mails en post) de jongere en zijn netwerk laten werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun relatie.
Concreet kunnen de volgende contacten minimaal verwacht worden:

 • Onze jongere mag zoveel reguliere post sturen als hij/zij wil.

 • Het gezonde netwerk mag mailen met en brievenpost versturen aan de jongere. Deze mails en brieven/kaarten worden wekelijks aan de jongere gegeven. Het netwerk wordt aangemoedigd in de mails/brieven te reageren op de kwaliteit en inhoud van de weekverslagen en de door de jongere gestuurde mails/post. 

  Cadeaus en pakketjes sturen wordt ontmoedigd en kan enkel in overleg met Huize Soria. Dit zodat in de eerste plaats wordt gewerkt aan de kwaliteit van de relatie.

 • Een actief zorgplan waarin bij voorkeur de doelen die onze jongere zelf wil behalen zijn terug te vinden. 

  Het kan soms even duren totdat onze jongere zover is dat hij/zij deze doelen wil en kan formuleren.

 • Onze jongere maakt elke week een weekverslag en verschillende opdrachten, waarin hij/zij inzage geeft op zijn/haar gebeurtenissen, beleving, ontwikkelingsstatus en gevoel. Deze worden gemaild naar alle betrokkenen.

 • Elke week mag de jongere een mail sturen naar zijn gezonde netwerk.

 • Elk kwartaal een voortgangsverslag, geschreven door gezinsouders, waarbij de jongere op 34 ontwikkelingsdomeinen in kaart wordt gebracht.

 • Elke kwartaal een online-kwartaalevaluatie met alle betrokkenen en de jongere zelf.

Samenwerking met andere zorgaanbieders

Huize Soria werkt graag nauw samen met andere zorgaanbieders, zodat alle jongeren de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Stage

Huize Soria heeft 1 stageplaats. Deze plek is gevarieerd, zeer intensief en je zal veel over jezelf gaan ontdekken en over onze doelgroep. Dat is een stage bij Huize Soria.
Als wij de stageplaats bij Huize Soria zouden moeten omschrijven, dan is het: Jezelf herontdekken om de doelgroep te begrijpen.

Jongerenraad.

De jongerenraad gaat zich actief bezighouden met het jeugdbeleid. De raad behartigt de belangen van de jongeren in Huize Soria zo goed mogelijk op het gebied van onder andere sport, veiligheid, vrije tijd en wonen.

Dat zijn onderwerpen waar de jongerenraad gevraagd en ongevraagd advies over kan geven. De jongerenraad heeft 3 tot 5 leden. Ook is de jongerenraad een informatiepunt voor belangstellenden als deze een beeld van binnenuit willen krijgen.

 

Wie zijn wij?

Eén van de jongeren is voorzitter. Als een jongere een tijdje trouw lid is van de Jongerenraad, kan diegene door middel van een stemronde benoemd worden tot voorzitter.

 

Wat doen wij?

Als Jongerenraad komen wij minimaal vier keer per jaar samen om te vergaderen. Tijdens zo’n vergadering bespreken we wat we willen verbeteren binnen Huize Soria en hoe we dat gaan aanpakken. We maken aantekeningen tijdens het vergaderen en delen achteraf de notulen met de andere jongeren. En bespreken deze in de jongerenvergadering.

Als Jongerenraad is het erg belangrijk dat we goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de Huize Soria.

Daarom hebben we ongeveer tweemaal per jaar overleg met Huize Soria.

Algemene Jongerenvergadering

Tijdens de vergaderingen van alle jongeren worden er zaken besproken die voor jongeren, ouders en opvoeders belangrijk zijn. Deze vergadering is maandelijks. Aan de hand van een agenda worden uiteenlopende onderwerpen behandeld. Alles in het belang van de begeleidingskwaliteit.

Productspecifieke gegevens:

 • Huize Soria is een zelfstandige zorgprofessional gevestigd in Nederland.

 • De medewerkers van Huize Soria beschikken over de juiste papieren (SKJ, NIP of BIG) en de juiste opleiding voor de professionele rol in ons zorgbedrijf.

 • Huize Soria voldoet aan de strenge eisen van de norm ISO 9001-2015 – DNV-NL015379-1.5.

 • Huize Soria heeft een eigen AGB-code: 65657067.

 • Huize Soria is aangesloten bij Solopartners (115413).

 • Huize Soria staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: Sori@BV 08133452.

 • Kwaliteitseisen – Huize Soria werkt met de raamovereenkomsten buitenlandse jeugdzorg als leidraad, die is opgesteld door VNG in samenwerking met de Inspectie Jeugdzorg en het Platform Jeugdhulpverlening Buitenland.

Huize Soria is in het bezit van:

 • Voedselveiligheidscertificaat EFM-0123/CV.
 • Certificaat kinder-en jeugdmedicatie.
 • BHV registratienummer 711220060.

Aanmeldproces:

Huize Soria probeert laagdrempelig en z.s.m. uitsluitsel te geven over de mogelijkheden van instroom van een aanmelding. Hiervoor worden er een aantal stappen doorlopen en pas bij een akkoord/groen licht, heeft het zin of kan er doorgegaan worden naar de volgende stap. Het is belangrijk om te vermelden dat wij niet met wachtlijsten werken en wij zowel beoordelen of we de jongere de zorg kunnen bieden die hij/zij nodig heef, maar ook of de problematiek van de jongere matcht met de groep die wij op het moment van beoogde plaatsing hebben. Immers maken wij gebruik van het groepsproces, waarbij we willen dat jongeren van elkaar leren en elkaar naar grotere hoogten brengen.

 

De stappen:

 1. Een oriënterend gesprek tussen gezinsouders en plaatser.

 2. Het aanmeldingsformulier invullen op de website en relevante en gevraagde informatie uploaden.

 3. De behandelcoördinator beoordeelt de gegevens op problematiek en zorgvraag.

 4. De behandelcoördinator beoordeelt of de aanmelding matcht met de groep.

 5. een kennismakingsgesprek met de jongere en ouders/netwerk.

 6. Een laatste controle op alle toestemmingen, financiering en juridisch kader.

 7. Het bepalen van een instroomdatum.

 

We hebben maar een beperkt aantal plaatsen. Daarnaast willen we niet werken en denken in tijd. 

Ons motto is: ‘Een kind is klaar om uit te stromen, als hij/zij klaar is’. Dat maakt het wel lastiger om op voorhand exact aan te geven wanneer er plekken vrij komen.

Download Bagagelijst

Download Kostprijsberekening

Download aanmeldprocedure

Download stroomdiagram instroom

Download stroomdiagram uitstroom

Financiering

Huize Soria is flexibel als het aankomt op het type financiering. Dat maakt dat we jongeren plaatsen met een financiering vanuit de jeugdwet, WMO en WLZ.
Huize Soria is een zelfstandige professionele zorgaanbieder plaatsing gaat via een maatwerkovereenkomsten.

Tevredenheid 100% echte ervaringen van cliënten

Richtlijnen voor beoordelingen op Huize Soria

Om de beoordelingen relevant te houden, worden beoordelingen ouder dan 24 maanden gearchiveerd.
Van de scores die de cliënten geven, wordt een beoordeling gemaakt tijdens de eindevaluatie met een onafhankelijke arts.
(1 tot 5: 1 = onvoldoende en 5 = uitstekend)

Beoordeling cliënt

AF 22/02/2023

AAN DE GEZINSOUDERS

5

AAN DE SCHOOLCOÖRDINATOR

4,5

AAN DE MENSEN VAN DE DAGBESTEDING

4,5

AAN JE EIGEN INZET

5

AAN HET PROJECT EN DE DAARBIJ BEHORENDE METHODE

5

TOEN JE STARTTE MET HET PROJECT GAF JE DE KWALITEIT VAN JE LEVEN EEN (als je terugkijkt)

1

NU JE TERUG GAAT, HOE SCHAT JE JE KANSEN IN DAT JE GAAT SLAGEN IN NEDERLAND?

4

HEEFT HET PROJECT HET VERSCHIL GEMAAKT IN JOUW LEVEN, POSITIEF?

5

Beoordeling cliënt

BdH 10/11/2022

AAN DE GEZINSOUDERS

5

AAN DE SCHOOLCOÖRDINATOR

5

AAN DE MENSEN VAN DE DAGBESTEDING

5

AAN JE EIGEN INZET

5

AAN HET PROJECT EN DE DAARBIJ BEHORENDE METHODE

5

TOEN JE STARTTE MET HET PROJECT GAF JE DE KWALITEIT VAN JE LEVEN EEN (als je terugkijkt)

1

NU JE TERUG GAAT, HOE SCHAT JE JE KANSEN IN DAT JE GAAT SLAGEN IN NEDERLAND?

5

HEEFT HET PROJECT HET VERSCHIL GEMAAKT IN JOUW LEVEN, POSITIEF?

5

Beoordeling cliënt

MK 10/11/2022

AAN DE GEZINSOUDERS

5

AAN DE SCHOOLCOÖRDINATOR

5

AAN DE MENSEN VAN DE DAGBESTEDING

5

AAN JE EIGEN INZET

5

AAN HET PROJECT EN DE DAARBIJ BEHORENDE METHODE

5

TOEN JE STARTTE MET HET PROJECT GAF JE DE KWALITEIT VAN JE LEVEN EEN (als je terugkijkt)

2

NU JE TERUG GAAT, HOE SCHAT JE JE KANSEN IN DAT JE GAAT SLAGEN IN NEDERLAND?

5

HEEFT HET PROJECT HET VERSCHIL GEMAAKT IN JOUW LEVEN, POSITIEF?

5

Beoordeling cliënt

KW 09/09/22

Ik geef aan de gezinsouders een

5

Ik geef aan de zorgcoördinator een

5

Ik geef mijn eigen inzet een

5

Aan het project en de daarbij horende methode geef ik een

5

Toen je startte met het project, gaf je de kwaliteit van je leven in Nederland een (als je nu terugkijkt)

2

Nu je terug gaat, hoe schat je je kansen in dat je gaat slagen in Nederland?

4

Heeft het project het verschil gemaakt in jouw leven, positief?

5

Beoordeling cliënt

08/07/22

Ik geef aan de gezinsouders een

5

Ik geef aan de zorgcoördinator een

5

Ik geef mijn eigen inzet een

5

Aan het project en de daarbij horende methode geef ik een

5

Toen je startte met het project, gaf je de kwaliteit van je leven in Nederland een (als je nu terugkijkt)

1

Nu je terug gaat, hoe schat je je kansen in dat je gaat slagen in Nederland?

5

Heeft het project het verschil gemaakt in jouw leven, positief?

5

A.s.

11/03/22

AAN DE GEZINSOUDERS

5

AAN DE GEZINSOUDERS

5

AAN DE ZORGCOÖRDINATOR

5

IK GEEF MIJN EIGEN INZET EENAAN JE EIGEN INZET

4

AAN HET PROJECT EN DE DAARBIJ BEHORENDE METHODE

5

TOEN JE STARTTE MET HET PROJECT, GAF JE DE KWALITEIT VAN JE LEVEN EEN (als je terug kijkt)

1

NU JE TERUG GAAT, HOE SCHAT JE JE KANSEN IN DAT JE GAAT SLAGEN IN NEDERLAND?

3,5

HEEFT HET PROJECT HET VERSCHIL GEMAAKT IN JOUW LEVEN, POSITIEF?

5

Beoordeling cliënt

01/05/21

IK GEEF AAN DE GEZINSOUDERS EEN

5

IK GEEF AAN DE ZORGCOÖRDINATOR EEN

5

IK GEEF MIJN EIGEN INZET EEN

3

AAN HET PROJECT EN DE DAARBIJ BEHORENDE METHODE GEEF IK EEN

5

TOEN JE STARTTE MET HET PROJECT, GAF JE DE KWALITEIT VAN JE LEVEN EEN (als je terug kijkt)

2

NU JE TERUG GAAT, HOE SCHAT JE JE KANSEN IN DAT JE GAAT SLAGEN IN NEDERLAND?

5

HEEFT HET PROJECT HET VERSCHIL GEMAAKT IN JOUW LEVEN, POSITIEF?

5

Beoordeling cliënt

07/04/21

IK GEEF AAN DE GEZINSOUDERS EEN

5

IK GEEF AAN DE ZORGCOÖRDINATOR EEN

4

IK GEEF MIJN EIGEN INZET EEN

4

AAN HET PROJECT EN DE DAARBIJ BEHORENDE METHODE GEEF IK EEN

5

TOEN JE STARTTE MET HET PROJECT, GAF JE DE KWALITEIT VAN JE LEVEN EEN (als je terug kijkt)

1

NU JE TERUG GAAT, HOE SCHAT JE JE KANSEN IN DAT JE GAAT SLAGEN IN NEDERLAND?

5

HEEFT HET PROJECT HET VERSCHIL GEMAAKT IN JOUW LEVEN, POSITIEF?

5

Jaarrekening

Het resultaat over 2021 samengevat:

Netto-omzet

100%

Kostprijs (incl. dagbesteding)

80%

Bruto-omzet

20%

Fee afdracht hoofdaannemers

2,47%

Kosten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Kosten zorg & behandel personeel

Kosten personeel dagbesteding

11,68%

Huisvesting en onderhoud voor zorg

Huisvesting en onderhoud voor dagbesteding

Onderhoud en aanleg infrastructuur

Aankoop huisvesting zorg en dagbesteding

Kosten leegstand – geen bestemming

Kosten uitvoering dagbesteding

75%

in de kostprijs inbegreppen

Ondernemers/bestuurders beloning

(% van max Wet Normering Topinkomens)

38,73%

Sponsoring

0%

Accountantscontrole van toepassing.

Nieuws en weetjes

1m² contra la basuraleza

Views 7,920 

Views 7,920  1m² contra la basuraleza Met ons project ‘Maak een vierkante meter schoon van ons dorp’ hebben we meer dan 1000 kilo zwerfvuil opgeruimd. Natuurlijk

Lees verder

Center Parcs

Views 7,923 

Views 7,923  Center Parcs «Al meer dan 50 jaar is Center Parcs dé plek om nieuwe herinneringen te maken met je geliefden. Met compleet ingerichte cottages

Lees verder

Midden in de maatschappij

Views 7,994 

Views 7,994  Midden in de maatschappij Als zorgonderneming ben je geen eiland. Daarom zoeken wij nadrukkelijk de verbinding met mensen uit de omgeving.Huize Soria is een

Lees verder

CONTACT MET ONS

Voor alle dagelijkse zaken
familie@huizesoria.com
Onderwijscoördinator

r.oord@huizesoria.com

Behandelcoördinator
l.schouten@huizesoria.com
Aanmeldingen
aanmeldingen@huizesoria.com
Financiële en cliëntenadministratie
administratie@huizesoria.com

© 2023 Alle rechten voorbehouden aan HuizeSORIA

neem dan contact met ons op.

HALLO!

Klik en download uw PDF

HALLO!

Klik en download uw PDF

Hallo!

Klik en download uw PDF

© 2021 All Rights Reserved.

HALLO!

Klik en download uw PDF

HALLO!

Klik en download uw PDF