Herramientas de accesibilidad

Juridische waarschuwing

Identificatie en Eigendom

Conform artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verstrekt de Eigenaar zijn identificatiegegevens:

Eigenaar: Ojala Habitats SLU.

NIF: B09747817

Adres: C/ Delicias 3, Aspe (ES) 03680, Alicante – Spanje.

E-mail: ojala@ojala-aspe.es

Website: https://huizesoria.com

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Website verleent u de hoedanigheid van Gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden die zijn opgenomen op de pagina’s:

Juridische kennisgeving

Cookiebeleid

Als u het niet eens bent met elk van deze clausules en voorwaarden, onthoudt u zich dan van het gebruik van de Website.

Toegang tot de Website houdt op geen enkele wijze het begin in van een zakelijke relatie met de Eigenaar.

Via de Website biedt de Eigenaar u toegang tot en het gebruik van verschillende inhoud die door de Eigenaar en/of zijn medewerkers via internet is gepubliceerd.

Hierbij verbindt u zich ertoe om GEEN van de inhoud van de Website te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met deze Juridische Kennisgeving of met de huidige wetgeving, die de rechten en belangen van derden schenden, of die op enige wijze schade, uitschakeling, overbelasting of verstoring van de normale werking van de inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en allerlei soorten inhoud die zijn opgeslagen op enige door de Eigenaar of zijn medewerkers gebruikte computerapparatuur of gehuurde computers of andere gebruikers van internet (hardware en software) kunnen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen

De persoonsgegevens die u aan de Eigenaar verstrekt, kunnen worden opgeslagen in geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde databases waarvan de exclusieve eigendom van de Eigenaar is, die alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen heeft genomen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie die erin is opgenomen, zoals vereist door de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, waarborgen.

U moet echter op de hoogte zijn van het feit dat beveiligingsmaatregelen voor computersystemen op internet nooit volledig betrouwbaar zijn en dat de Eigenaar daarom de afwezigheid van virussen of andere elementen die de computersystemen (software en hardware) van de Gebruiker of zijn elektronische documenten en bestanden kunnen beschadigen, hoewel de Eigenaar alle nodige middelen en passende beveiligingsmaatregelen treft om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

Inhoud

De Eigenaar heeft de informatie, multimedia-inhoud en materialen die op de Website zijn opgenomen verkregen uit bronnen die hij betrouwbaar acht, maar hoewel hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de opgenomen informatie juist is, garandeert de Eigenaar niet dat deze juist, volledig of up-to-date is. De Eigenaar wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina’s van de Website.

Het is verboden om via de Website illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten te verzenden of te verzenden die in het algemeen de rechten van de Eigenaar of derden schenden.

De inhoud van de Website heeft uitsluitend een informatief doel en mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt of beschouwd als een aanbod tot verkoop, een verzoek om een aanbod tot aankoop of een aanbeveling om een andere operatie uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperken, evenals de links of de informatie die via de Website wordt verkregen, zonder voorafgaande kennisgeving.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor schade en verliezen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de Website.

Cookiebeleid

U kunt alle informatie raadplegen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van cookies op de pagina Cookiebeleid.

Links naar andere websites

De Eigenaar kan u toegang bieden tot websites van derden via links, met als enig doel u te informeren over het bestaan van andere informatiebron

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van eigen cookies. Door op de knop Accepteren te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze technologieën en de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden.    Más información
Privacidad