Herramientas de accesibilidad

Privacybeleid

De Eigenaar informeert u over zijn Privacybeleid met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers die tijdens het browsen op de website «https://huizesoria.com» kunnen worden verzameld.

In dit opzicht waarborgt de Eigenaar de naleving van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Organische Wetgeving 3/2018 van 5 december betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens en de Garantie van Digitale Rechten (LOPD GDD). De Eigenaar voldoet ook aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG).

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van dit Privacybeleid.

Identiteit van de Verantwoordelijke Verantwoordelijke: Ojala Habitats SLU. NIF: B09747817 Adres: C/ Delicias 3, Aspe (ES) 03680, Alicante – Spanje. E-mailadres: ojala@ojala-aspe.es Website: https://huizesoria.com

Beginselen die worden toegepast bij gegevensverwerking Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zal de Eigenaar de volgende beginselen toepassen die voldoen aan de eisen van de nieuwe Europese regelgeving inzake gegevensbescherming (AVG):

Beginsel van rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie: De Eigenaar zal altijd uw toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, die voor één of meerdere specifieke doeleinden kan zijn waarover de Eigenaar de Gebruiker vooraf volledig zal informeren. Beginsel van dataminimalisatie: De Eigenaar zal alleen de strikt noodzakelijke gegevens vragen voor het doel of de doeleinden waarvoor deze worden aangevraagd. Beginsel van beperking van de bewaartermijn: De Eigenaar zal de verzamelde persoonsgegevens alleen gedurende de strikt noodzakelijke tijd bewaren voor het doel of de doeleinden van de verwerking. De Eigenaar zal de Gebruiker informeren over de corresponderende bewaartermijn afhankelijk van het doel. In het geval van abonnementen zal de Eigenaar regelmatig de lijsten herzien en de inactieve registraties gedurende een aanzienlijke tijd verwijderen. Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: De verzamelde persoonsgegevens worden zodanig verwerkt dat hun veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit is gewaarborgd. De Eigenaar neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om ongeoorloofde toegang of onjuist gebruik van de gegevens van de gebruikers door derden te voorkomen.

Verzameling van persoonsgegevens Voor het browsen op de website is het niet nodig om persoonlijke gegevens te verstrekken.

Rechten De Eigenaar informeert u dat u met betrekking tot uw persoonsgegevens de volgende rechten heeft:

Verzoek om toegang tot de opgeslagen gegevens. Verzoek om rectificatie of verwijdering. Verzoek om beperking van de verwerking. Bezwaar tegen de verwerking. U heeft geen recht op gegevensportabiliteit. Het uitoefenen van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks worden uitgeoefend door de betrokkene, door dit rechtstreeks aan de Eigenaar te vragen. Dit betekent dat elke klant, abonnee of medewerker die op enig moment zijn gegevens heeft verstrekt, zich kan wenden tot de Eigenaar en informatie kan opvragen over de opgeslagen gegevens en hoe deze zijn verkregen, verzoek om rectificatie ervan, bezwaar maken tegen de verwerking, de verwerking beperken of verzoeken om verwijdering van die gegevens uit de bestanden van de Eigenaar.

Het uitoefenen van deze rechten omvat geen enkele gegevens die de Eigenaar verplicht is te bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

U heeft het recht op doeltreffende rechterlijke bescherming en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Spaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben in strijd is met de Verordening.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens Wanneer u verbinding maakt met de website om een e-mail naar de Eigenaar te sturen, zich abonneert op zijn nieuwsbrief, verstrekt u persoonlijke informatie waarvoor de Eigenaar verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten zoals uw IP-adres, naam en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, geeft u uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan ervan door Ojala Habitats SLU.

De persoonsgegevens en het doel van de verwerking door de Eigenaar zijn verschillend afhankelijk van het informatieverzamelingssysteem. Er zijn ook andere doeleinden waarvoor de Eigenaar persoonsgegevens verwerkt, zoals het waarborgen van naleving van de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving en het ondersteunen en verbeteren van de diensten die de website biedt.

Beveiliging van persoonsgegevens Om uw persoonsgegevens te beschermen, neemt de Eigenaar alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt hij de beste praktijken in de branche om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging ervan te voorkomen.

Uw gegevens kunnen worden opgenomen in een mailinglijstbestand, waarvan de Eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en de verwerking ervan. De veiligheid van uw gegevens is gegarandeerd, aangezien de Eigenaar alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen neemt en u garandeert dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de opgegeven doeleinden.

De Eigenaar informeert de Gebruiker dat zijn persoonsgegevens niet aan derde organisaties zullen worden doorgegeven, behalve als deze doorgifte van gegevens is gebaseerd op een wettelijke verplichting of wanneer de verlening van een dienst de noodzaak van een contractuele relatie met een verwerker met zich meebrengt. In het laatste geval zal de doorgifte van gegevens aan derden alleen plaatsvinden wanneer de Eigenaar uitdrukkelijke toestemming heeft van de Gebruiker.

In sommige gevallen kan echter worden samengewerkt met andere professionals. In dat geval is de toestemming van de Gebruiker vereist, waarbij informatie wordt verstrekt over de identiteit van de medewerker en het doel van de samenwerking. Dit gebeurt altijd volgens de strengste normen voor veiligheid.

Inhoud van andere websites De pagina’s van deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies hetzelfde als wanneer u de andere website zou hebben bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra trackingcode van derden insluiten en uw interactie volgen met behulp van deze code.

Cookiebeleid Om deze website correct te laten werken, zijn cookies nodig, dit zijn gegevens die in uw webbrowser worden opgeslagen.

U kunt alle informatie met betrekking tot het cookiebeleid raadplegen op de Cookiebeleid-pagina.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is:

Toestemming van de betrokkene. Categorieën van persoonsgegevens De categorieën persoonsgegevens die de Eigenaar verwerkt zijn:

Identificatiegegevens. Er worden geen bijzondere categorieën van gegevens verwerkt. Bewaring van persoonsgegevens De persoonsgegevens die aan de Eigenaar worden verstrekt, worden bewaard totdat u om verwijdering verzoekt.

Ontvangers van persoonsgegevens Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf gevestigd in Delaware, met hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten («Google»). Google Analytics maakt gebruik van «cookies», tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de Eigenaar te helpen bij het analyseren van het gebruik van de website door gebruikers. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) wordt direct verzonden en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie op: https://analytics.google.com U kunt bekijken hoe Google omgaat met privacy met betrekking tot het gebruik van cookies en andere informatie op de pagina Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kunt ook een lijst bekijken van de soorten cookies die Google en haar partners gebruiken, en alle informatie met betrekking tot het gebruik van advertentiecookies op:

Soorten cookies die Google gebruikt Hoe Google cookies gebruikt voor advertenties. Webbrowsing Bij het browsen op de website kunnen niet-geïdentificeerde gegevens worden verzameld, zoals het IP-adres, de geolocatie, een logboek van hoe de services en websites worden gebruikt, browsegewoonten en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De website maakt gebruik van de volgende services van derden:

Google Analytics. De Eigenaar gebruikt de verkregen informatie om statistische gegevens te verkrijgen, trends te analyseren, de website te beheren, browsepatronen te bestuderen en demografische informatie te verzamelen.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de websites waartoe u toegang kunt krijgen via de verschillende links op de website.

Nauwkeurigheid en waarheid van persoonsgegevens U verbindt zich ertoe dat de gegevens die aan de Eigenaar zijn verstrekt, juist, volledig, nauwkeurig en actueel zijn, en u verbindt zich ertoe deze gegevens adequaat bij te werken.

Als Gebruiker van de website bent u als enige verantwoordelijk voor de juistheid en correctheid van de aan de website verstrekte gegevens en u ontslaat de Eigenaar van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.

Aanvaarding en toestemming Als Gebruiker van de website verklaart u op de hoogte te zijn gesteld van de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, aanvaardt u deze en geeft u uw toestemming voor de verwerking ervan door de Eigenaar op de wijze en voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet.

Om contact op te nemen met de Eigenaar, u te abonneren op een nieuwsbrief of opmerkingen te plaatsen op deze website, dient u dit Privacybeleid te aanvaarden.

Wijzigingen in het Privacybeleid De Eigenaar behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan wettelijke of jurisprudentiële ontwikkelingen, evenals aan de praktijken van de industrie.

Deze beleidslijnen blijven van kracht totdat ze worden gewijzigd door andere gepubliceerde richtlijnen.

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van eigen cookies. Door op de knop Accepteren te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze technologieën en de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden.    Más información
Privacidad